Akademisyen Başına Öğrenci Sayısı
#
URAP Vakıf Üniversiteleri Sıralaması

Uluslararası İşbirlikleri
%
2023
YKS Doluluk Oranı

Yıllık
Sağlık Hizmeti

Günlük
Poliklinik Sayısı