Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü


Üniversitemiz, yurtdışından alanlarında uzman insan kaynağını Türkiye’ye kazandırmakta olan değerli bir proje olarak Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünü hayata geçirdi. 

İçinde bulunduğumuz asrın bilgi asrı olduğu aşikâr. Bilgiyi verimli bir şekilde enerjiden hastalıklara, kıtlık probleminden çevre kirlenmesinin engellenmesine kadar insanlığın en temel meselelerinin çözümünde kullanacak olan ülkeler, hem kendilerinin hem de insanlığın refahının gelişimine en yüksek düzeyde katkıda bulunacak. Bu yaklaşımla kurulan enstitümüz, kaliteli insan kaynağı açısından belli bir kütle yoğunluğuna ulaşmış bir kurum olarak dünya standartlarında araştırma yapılacak bir ekosistem tesis ediyor. 


Dünyanın en iyi üniversitelerinde ihtisas eğitimini tamamlamış akademisyenlerin yer aldığı ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğü Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüze Tarihi Beykoz Kışlası ev sahipliği yapıyor. Enstitü, endüstriyel enzim ve Hepatit B aşı üretimi, sıtma, Kırım Kongo ve parat hormon üretimi gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar hem tersine beyin göçü için önemli bir aşama niteliği taşıyor hem de sağlık alanında yapılan ithalatı azaltmaya yönelik ciddi bir yerli üretim oluşturmayı hedefliyor. 


Enstitüde, başlangıçta sağlık ve biyoloji alanında temel ve uygulamalı araştırmalar yürütülmesine uygun 10 laboratuvar kuruldu. Enstitünün araştırmacı öğretim üyesi ihtiyacı ise dünyanın saygın üniversitelerinden tersine beyin göçü yoluyla ülkeye kazandırılarak tamamlanıyor. İlk aşamada Harvard Üniversitesi gibi Amerika Birleşik Devletlerinin ve dünyanın saygın üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri araştırmacı kadrosuna kazandırıldı. Ayrıca TÜBİTAK tarafından dünya çapında 100 akademisyene verilen '2232 Uluslararası Seçkin Araştırmacılar Bursu' ile üniversitemize kazandırılan bir bilim insanı da enstitümüzde görev yapan akademisyenlerimizin arasına katıldı. Enstitü aynı zamanda, dünyanın dört bir yanında araştırmalarına devam eden Türk bilim insanlarının ülkesine dönmesine de vesile olmayı amaçlıyor. 


Beykoz Yaşam Bilimleri Biyoteknoloji Enstitümüz, tüm fakültelerimizden araştırmaya meraklı her öğrencimizin akademisyenlerimiz ve araştırmacılarımızla birlikte projeler geliştirmesine, bünyesinde bulunan laboratuvarlarda ar-ge çalışmaları yapmasına ve araştırmalar gerçekleştirmesine imkan sağlıyor. Aynı zamanda öğrencilerimize, lisans eğitimi sonrası çalışmaları ve kariyer hedefleri için ışık tutuyor.