Üniversite Kayıt


   1. Üniversitenizde eğitim dili nedir?

Eğitim dilimiz Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde %70 Türkçe, %30 İngilizcedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve SHMYO' da %100 Türkçedir.

   2. Üniversiteye ilk kayıtta eksik evrakla kayıt yaptırılabilir miyim?
Eksik evrak olması durumunda kayıt yapılmaz.
   3. YÖS ( Yabancı uyruklu öğrenci sınavı ) ile gelebilmek için ne yapmam gerekir?
Ülkelere göre değişiklik gösteren ve ülkemizde kabul gören uluslararası sınavlardan birine katılmış olmanız gerekir. Lisans ve Önlisans bölüm / programlarına, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yabancı öğrenci alımı yapılmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
   4. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne kayıt koşulları nelerdir?
Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında almış oldukları puana göre üniversitemizin ilgili bölüm ve programlarını tercih etmeleri ve bu bölüm/programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanırlar.
   5. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisans/Önlisans programlarına ÖSYM’nin yapacağı yerleştirme dışında kayıt olabilmem mümkün mü?
ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme dışında öğrenci kabul edilmemektedir.
   6. Ek kontenjan ile kayıt yaptırabilir miyim?
İlk yerleştirme sonrasında açık kalan kontenjanlara ÖSYM'nin ek yerleştirme tarihlerine göre başvuruda bulunabilirsiniz.
   7. Eğitim süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?
Öğrenciler, her dönem başında akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yıl derslere giremez ve öğrencilik hakkından faydalanamazlar. Kayıt yenilemedikleri yıl azami öğrenim süresine dahildir.
   8. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile üniversitenize geçiş yapabilir miyim?
2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Dikey Geçiş Sınavı ile öğrenci kabul edilmemektedir.
   9. Üniversitede çift anadal programı var mıdır? Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ücret talep ediliyor mu?
Üniversitemizde çift anadal programı Tıbbi Görüntüleme Teknikleri – Radyoterapi, Optisyenlik-   Eczane Hizmetleri programları arasında mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, disiplin cezasının bulunmaması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’lik dilimin içerisinde bulunması gerekmektedir. Ders intibak işlemleri sonrasında kalan dersler için AKTS başı ücret ödenir.
   10. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde hangi bölümler bulunmaktadır?
Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi, Odyoloji ve Sağlık Yönetimi bölümlerinden oluşmaktadır.
   11. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda hangi bölümler bulunmaktadır?

Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Eczane Hizmetleri, Elektronörofizyoloji, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Ortopedik Protez ve Ortez, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Yaşlı Bakımı programlarından oluşmaktadır.

   12. Üniversitenize kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne yapmam gerekir? Kayıt adresiniz nedir?

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz öncelikle www.bezmialem.edu.tr web adresimizde, duyurularda belirtilen evrak yükleme portalına kesin kayıt için gerekli olan evraklarını yüklerler. Daha sonra kayıt için ilan edilen tarihlerde burslu öğrenciler E-Devlet üzerinden, indirimli ve ücretli olarak yerleşen öğrenciler ise ödemelerini online olarak yaparak veya üniversitemize gelerek kesin kayıt işlemlerini tamamlarlar.

   13. Evraklarımı faks, posta veya e-posta olarak gönderebilir miyim?
Hayır. Faks, posta veya e-posta ile gönderilen hiçbir evrak kabul edilmemektedir.
   14. Kayıt işlemini benim yerime başkası yapabilir mi?
Geçerli bir nedenle ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin yerine noter onaylı vekâlet olması koşulu ile vekil tayin edilen kişi bu işlemi tamamlayabilir.
   15. Kayıt günlerinde gelemezsem daha sonrasında kayıt yaptırabilir miyim?
ÖSYM'nin belirlemiş olduğu ve web sayfamızda ilan edilen tarihlerde kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
   16. Lise diplomamı kaybettim. Kayıt için ne yapmalıyım?
Mezun olduğunuz ortaöğretim (lise) kurumundan bir defaya mahsus olmak üzere verilen diploma kayıp belgesinin aslı veya E-Devlet üzerinden kare kodlu mezuniyet belgeniz ile kayıt yaptırabilirsiniz.
   17. Evrak Yükleme Portalına diplomanın noter tasdikli fotokopisini yüklersek olur mu?
Hayır. Lise diplomasının aslını yüklemelisiniz.
   18. Lise diplomamı henüz alamadım. Nasıl kayıt olabilirim?
Mezun olduğunuz ortaöğretim (lise) kurumundan almış olduğunuz Geçici Mezuniyet Belgeniz ile veya E-devlet üzerinden kare kodlu olarak alacağınız Mezuniyet Belgeniz ile kayıt olabilirsiniz.
   19. Kayıtta istenilen fotoğraf ne şekilde olmalıdır?
Kayıt işlemlerinde istenilen fotoğrafınız vesikalık formatında ve son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
   20. Evrak Yükleme Portalı Nedir?
Evrak Yükleme Portalı, dijitalleşme kapsamında kullanmış olduğumuz portallardan biridir. YKS kesin kayıt işlemleri için gerekli olan belgelerin taranarak dijital ortama aktarılmasına olanak sağlamaktadır.
   21. Üniversitenizde başarı şartı aranan bölümler var mı?
Evet üniversitemizin Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde başarı şartı bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ilk 50.000’de yer almak, Diş Hekimliği Fakültesi ilk 80.000’de yer almak, Eczacılık Fakültesi ilk 100.000’de yer alma şartı bulunmaktadır.
   22. Başka bir üniversiteye kayıtlıyım. Kayıt için lise diplomamın fotokopisi yeterli olur mu?
Kesin Kayıt İşlemleri için lise diplomanızın taramasını veya E-devlet üzerinden alacağınız kare kodlu Mezuniyet Belgenizi yükleyebilirsiniz.
   23. Üniversiteyi kazandım, ancak Liseden henüz mezun olmadım. Ne zaman ve nasıl kesin kayıt yaptırabilirim?
Liseden mezun olamayan ancak mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin, YÖK'ün belirleyeceği koşullarda ve tarihlere kadar kayıt hakkı saklı tutulmaktadır.
   24. Üniversitenize kayıt yaptırdığım dönemde askerlik işlemlerimi kim takip edecek?
Üniversitemize kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenci durum bilgileri Askerlik Şubelerinin sistemlerinde görülmektedir. Bu doğrultuda tecil işlemleri Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapılmaktadır.
   25. Üniversitenize özel öğrenci olarak gelebilir miyim?
Bölümlerin/Programların kabul edeceği özel öğrenci kontenjanları ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenmektedir.