Dönem ve Ders Kayıtları


   1. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Teorik ve pratik derslerde devam zorunluluğu %80'dir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen ya da uygulamalarda başarılı olmayan ve verilen projeleri tamamlamamış öğrenciler, final sınavlarına girmiş olsalar dahi bu sınavları geçersiz sayılır.
   2. Uzaktan eğitim ile verilen derslere devam zorunluluğu var mı?
Örgün öğretimde olduğu gibi derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.
   3. Tam burslu olup kayıt dondurursam bursum gider mi?
Kayıt dondurma süresi eğitim sürenizden sayılmadığı için ÖSYM bursunuz kesilmez.
   4. En fazla kaç dönem kayıt dondurabilirim?
Lisans bölümleri için en fazla 2 eğitim-öğretim yılı/4 dönem, Önlisans programları için 1 eğitim-öğretim yılı /2 dönem kayıt dondurma işlemi yapılabilir.
   5. Ücretli okuyup kayıt dondurursam ücretin ne kadarını ödemem gerekir?
Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci öğretim ücretinin %25'ini ödemek zorundadır. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz. Kayıt dondurma dönemi için yatırılan öğretim ücreti, eğitime başlayacağı yıl ücretinden düşülecektir. Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan başvurularda öğrencinin öğretim ücretinin tamamını ödemesi gerekir.
   6. Okulu bitirmek için tanınan azami süre nedir?
Tıp Fakültesi 
Eğitim yılı 6, azami süre: 9 Yıl
Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim yılı 5, azami süre: 8 Yıl
Eczacılık Fakültesi Eğitim yılı 5, azami süre: 8 Yıl
Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim yılı 4, azami süre: 7 Yıl
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eğitim yılı 2, azami süre: 4 yıl
   7. Mezuniyet için toplam kaç AKTS ders almam gerekiyor?
Tıp Fakültesi 360 AKTS,
Diş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi 300 AKTS,
Sağlık Bilimleri Fakültesi 240 AKTS,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 120 AKTS alınmış olması gerekmektedir.
   8. Mezun olabilme koşulları nelerdir?
Eğitim Öğretim yılı içerisinde alması gereken bütün dersleri ve stajları başarıyla tamamlamış ve GANO'nun en az 2.00 olması şartı vardır.
   9. Üniversitenizde Yaz Okulu Eğitimi bulunmakta mıdır?
Üniversitemizde Yaz Okulu bulunmamaktadır.
   10. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?
Telafi eğitimi yapılmıyor. Sınavları diğer öğrencilerin sınavları ile aynı zamanda yapılmaktadır.
   11. Ağırlıklı genel not ortalaması (GANO) nedir?
Öğrencinin Fakülte/Meslek Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere almış olduğu tüm derslerin katılımıyla elde edilen ve başarısını belirleyen not ortalamasıdır.
   12. GANO nasıl hesaplanır?
Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin AKTS saati ile dersin başarı notunun ağırlıklı katsayısının çarpılması sonucu elde edilen sayıların toplamının, almış olduğu tüm derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile hesaplanır.
   13. Yarıyıl GANO'su var mı?
Yarıyıl not ortalaması hesaplaması YANO olarak adlandırılmaktadır.
   14. Tekrar aldığım derslerin notları GANO'ya nasıl etki ediyor?
Yarıyıl tamamlandığında GANO değeri artık sabitlenir. Dolayısıyla herhangi bir dersi daha sonradan alsanız dahi geçmiş yarıyıl sonundaki GANO değeriniz değişmez. Bu durumda tekrarladığınız derslere ait notlar tekrar hesaba katılır ve sadece son (tamamladığınız yarıyıl) GANO değeriniz değişir. Yani artık yeni bir GANO değerine sahip olursunuz.
   15. Seçmeli dersi değiştirme hakkı var mı?
Alınan seçmeli dersler, ders ekleme-çıkarma süresi içerisinde danışman hoca gözetiminde bırakılarak yerine ders alınabilir.
   16. Üniversitenizde öğrenime devam ederken önceki öğrenimine ilişkin içerik ve AKTS yönünden uyumlu olan ders/dersler için intibak başvurusunda bulunabilir miyim?
Üniversitede öğrenimine devam ederken önceki öğreniminde içerik ve AKTS yönünden uyumlu olan dersleri almış ve başarmış olan öğrenci, o dersler için ilk defa ders kaydı yaptırdığı dönemin ders kayıt süresi içinde müracaat etmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile ilgili derse/derslere intibak işlemi gerçekleştirilebilir.
   17. Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar YKS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?
İntibakını istediğiniz dersleri içeren bir dilekçeyle onaylı not döküm belgesi ve ders içeriklerinin asıllarını ekleyerek ilgili Fakülte/SHMYO Sekreterliğine/Müdürlüğüne başvurmanız gerekir. İntibak isteği ilgili birim Yönetim Kurulunca değerlendirilip, sonuçlandırılarak öğrenciye tebliğ edilir. Kendilerine tebliğ edilen bu İntibak çizelgelerini üniversitemizden mezun oluncaya veya ilişik kesinceye kadar mutlaka saklamalı ve ders kayıtlarını bu çizelgeye göre yapmalıdırlar.
   18. Birinci dönem derslerimi veremediğim takdirde dönemim uzar mı? Uzadığı takdirde ek ücret öder miyim?
Öğrencinin birinci dönemde tüm derslerinden F alması halinde dönemi uzamaktadır. Eğitim süresini aşması halinde, öğrenci eğitim ücretini ödemektedir.
   19. Tek ders sınavının mazereti var mı?
Tek ders sınavının mazereti yoktur.
   20. Öğrenci tek ders sınavında başarısız olursa tek ders sınavına tekrar girme hakkına sahip midir?
Evet, bir sonraki dönem sonu sınavlarını takiben açılacak olan tek ders sınavına tekrardan girebilir.
   21. Ders içeriklerime nereden ulaşabilirim?
Fakülte/SHMYO sekreterliklerinden ders içeriklerinize ulaşabilirsiniz.​