Johns Hopkins Üniversitesi’nin Ödüllü Akademisyenleri Bezmialem Öğrencileri ile Buluşuyor


Üniversitemiz, dünyanın en iyi üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrencilerine yurtdışı olanağı sunmakla kalmayıp bilimselliğe katkı sağlamak ve araştırma yapan hekimler yetiştirmek için Johns Hopkins Üniversitesi ile Bilimsellik Komitesi düzenleniyor.
ABD’nin en saygın üniversitelerinden biri olan Johns Hopkins Üniversitesi ile müfredat geliştirme programı dahilinde Bilimsellik Komitesi düzenleyen üniversitemiz, öğrencilerimize alanında uzman akademisyenlerle grup çalışmalarını gerçekleştirme imkanı sunuyor.
Öğrencilerimiz, “Research Day” kapsamında Bilimsellik Komitesi sürecinde oluşturdukları akademik ürünleri sözel ya da poster sunumlar halinde sunarak akademik çalışmalara ilk adımını atmış bulunuyor.
Dönem içerisinde üniversitemizde ağırladığımız ABD’de yılın en iyi eğitimcileri unvanına sahip olan Johns Hopkins Üniversitesi’nin akademisyenleri, tıp fakültesinde eğitim alan öğrencilerimizle ders müfredatı kapsamında buluşmakla kalmayıp laboratuvar ortamında da bir araya geliyor.

"Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık."

"Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor"

"Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır."

"Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır"

"Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir"

https://randevu.bezmialemhastanesi.com/