Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinde Yabancı Dil Politikası

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü olarak İngilizce Hazırlık, Mesleki İngilizce ve Seçmeli Dil derslerini sunmaktayız. Uluslararası standartlarda verdiğimiz eğitimle hedefimiz öğrencilerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği becerilerle donatarak günlük, akademik ve mesleki konularda kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.

Üniversitemizde kısmen İngilizce olan fakültelerde (Diş Hekimliği, Eczacılık ve Tıp) okuyacak olan öğrenciler, bölümlerine geçebilmek için kayıt döneminde verilen İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girerler. İngilizce Yeterlik Sınavı 2 aşamalıdır. Birinci aşama seviye tespit sınavıdır. Birinci aşamada istenilen başarıyı ( en az % 60) gösterenler ikinci aşamaya girerler. İkinci aşamada başarılı olanlar (en az %60) fakültelerde derslerine başlar. İstenilen İngilizce seviyesinde başarı göstermeyen öğrencilerimiz ise dillerini geliştirmek üzere İngilizce Hazırlık Programına katılır. Bu sınavların telafisi yoktur.

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet:

a. Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlik sınavından (İYS) % 60,
b. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan son iki yıl içinde
• TOEFL IBT (TOEFL Internet Based Test) sınavından 75 (Her bölümden en az 10 almak koşuluyla)
• CAE (Cambridge English:Advanced) sınavından B
• CPE (Cambridge English:Proficiency) sınavından C seviyesinde başarı göstermiş öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlar.

Yabancı Diller Bölümü

BVU Yabancı Diller Bölümü oldukça özgün bir yapıya sahiptir. Eğitimsel yöntemleri dinamik tutarak ve İngiliz Dili Öğretiminde gerçekleşen en güncel gelişmelerden faydalanarak, geleneksel yaklaşımların ötesine bir eğitim sunulur. Yabancı Diller Bölümü bünyesinde 3 bütünleşmiş program mevcuttur. Sırasıyla bu programlara bir göz atalım.

Akademik İngilizce Hazırlık Programı

Birbiri ile eş güdümlü çalışan bu programlardan ilki yoğun İngilizce eğitimi verilen bir yıllık Akademik İngilizce Hazırlık programıdır. Bu program, öğrencilerin derslerden en üst seviyede faydalanmalarını sağlayan ve İngiliz Dili Öğretimi eğitimi, tecrübesi ve sertifikalarına sahip Türk ve anadili İngilizce olan okutmanları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu öğretim kadrosu, kendi İngilizce öğretimi becerilerini geliştirmek için en çağdaş yöntemler ile ilgili hizmet içi eğitimlerine ve profesyonel gelişimlerine ara vermeden devam etmektedirler.

Bu programda, öğrenciler eğitimlerini Genel İngilizce dersleri ile başlayıp ileri seviyede Akademik İngilizce dersleri ile tamamlarlar. Ayrıca Akademik İngilizce Hazırlık programında, öğrencilerin seçmeli dersler ve müfredat dışı etkinliklerle İngilizcelerini geliştirme olanakları mevcuttur. Önceden planlanmış bu etkinliklerle - İngilizce tiyatro, üniversiteler arası en iyi İngilizce konuşan ve yazan öğrenci yarışmaları, yalnızca İngilizce konuşulan gezi programları gibi - öğrenciler İngilizcelerini geliştirme fırsatı yakalarlar.

Fakültelerde ve Yüksekokulda Genel İngilizce Programı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesindeki diğer bir İngilizce programı ise fakülte ve meslek yüksekokulunda %100 Türkçe eğitim görecek öğrencilere yönelik olarak hazırlanmış Genel İngilizce derslerini içermektedir. Yapılan kanuni bir değişiklikle, 2015 - 2016 öğretim yılından itibaren Türkiye’deki tüm üniversitelerin fakültelerinde %100 Türkçe eğitim alacak öğrencilerden yabancı dil hazırlık eğitimi zorunluluğu kalkmıştır. Bu yeni durumdan dolayı öğrencilerin karşı karşıya kalacağı İngilizce yeterlilik sorununu çözmek amacıyla BVU Yabancı Diller Bölümü, bu gruba giren öğrencilere başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar geniş kapsamlı İngilizce dersler içeren bir paket hazırlamıştır. BVU’daki Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri bu kategoriye girmektedir.

Medikal İngilizce Programı

Yabancı Diller Bölümü bünyesindeki en iddialı programlardan birisi de Medikal İngilizce Programıdır. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerindeki öğrencilerin lisans eğitimlerinin ilk üç yılında Medikal İngilizce derslerini almaları zorunludur. Medikal İngilizce programı çağdaş ve profesyonel bir yaklaşımla tasarlanmış olup ‘Dental Terminology’, ‘Pharmacy Terminology’ ve ‘General Medical Terminology’ gibi alana özgü dersleri müfredatında bulundurmaktadır.
Terminoloji derslerine ilaveten bu programda ‘Advanced Presentation Skills for Health Care Providers’, ‘Medical & Academic Writing Skills, ve ‘Diversified Health Occupations’ adları altında öğrencilerin medikal bir bağlam içerisinde dört dil becerisini geliştirmelerine imkan tanıyan dersler de bulunmaktadır.
Medikal İngilizceyi klinik ortamlarında etkin kullanma becerilerini edinmenin yegâne metodu olan ‘Clinical Role Plays’ dersleri, öğrencilerin yabancı dili meslektaşları ve hastaları ile kullanmaları için özgüven kazanmalarına önemli bir katkı sunmaktadır. Yine öğrencilerin yurt içi ve dışında katılacakları İngilizce konferanslarda sunum, soru-cevap ve tartışma alanlarında yetkinlik kazanmaları için tasarlanmış ‘Medical Case Discussions’ dersi bu programın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Medikal İngilizce Programında, Hemşirelik, Psikoloji, Genel Biyoloji, Farmakoloji, Hücre ve Moleküler Biyoloji gibi alanlarda lisans ve/ veya yüksek lisans eğitimi almış olup aynı zamanda CELTA, TEFL, TESOL gibi uluslararası öğretmenlik sertifikasına sahip Amerikalı, Kanadalı ve İngiltereli anadili İngilizce olan öğretim elemanları görev yapmaktadır. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ilaveten, Medikal İngilizce alanında uzmanlaşmış Türk İngilizce okutmanları da bu programın göze çarpan bir özelliği olarak ön plana çıkmaktadır.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”