Sıkça Sorulan Sorular

1. Üniversitenizde eğitim dili nedir?
Eğitim dilimiz Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde %70 Türkçe, % 30 İngilizcedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ise %100 Türkçedir.

2. Üniversiteye ilk kayıtta eksik evrakla kayıt yaptırılabilir mi? Ya da bir başkası benim yerime kayıt yaptırabilir mi?
Eksik evrak olması durumunda kayıt yaptırılamamaktadır. Bir başkası ancak vekâlet olması koşulu ile kayıt yaptırabilir.

3. Başka bir üniversitede hazırlık okudum ve başarılı oldum. Bu yıl yeniden sınava girerek üniversitenize kayıt yaptırdığım takdirde yeniden hazırlık okuyacak mıyım?
Hazırlık okumamak için üniversitemizin hazırlık muafiyet sınavında da başarılı olmanız gerekmektedir.

4. Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur?
Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve senatonun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

5. Sınıfta kaldığım zaman ÖSYM bursum gider mi?
ÖSYM Bursları eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, normal eğitim öğretim süresince kesintisiz devam eder. Eğitim-öğretim süresi sonunda okulu uzatmanız durumunda eğitim ücretini ödemek durumunda kalırsınız.

6. Üniversitenizin spor imkânları nelerdir?
Öğrencilerimiz Üniversitemizin spor kulüplerinde spor yaşamlarını devam ettirdikleri gibi, spor alanlarımızda da günün tüm saatlerinde faydalanabilmek için, Sağlık Kültür ve Spor Müdürlüğü’nden izin almak şartıyla, hafta sonları da dâhil olmak üzere en geç 18:00 ‘e kadar faydalanabilmektedir.

7. Sağlık İşlemleri hakkında bilgi verir misiniz?
Üniversitemiz Ortopedi Polikliniği’nde bulunan MEDİKO ofisinde hafta içi her gün 08:30 – 12:30 saatleri arasında sağlık hizmetleri verilmektedir. Öğrencilerimiz, Diş Hekimliği Kliniğimizden de kimlik kartlarını göstererek ücretsiz hizmet alabilmektedir.

8. Üniversitenizde otopark alanları mevcut mudur?
Öğrencilerimiz için otopark hizmeti bulunmamaktadır.

9. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Devam zorunluluğu teorik derslerde %70 iken, pratik derslerde devam zorunluluğu %80’dir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, ya da uygulamalarda başarılı olmayan ve/veya verilen projeleri tamamlanmamış öğrenciler final sınavlarına girmiş olsalar dahi bu sınavlar geçersiz sayılır.

10. Öğrenci etkinliklerine nasıl başvurabilirim?
Üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

11. Sporcu bursu var mı?
Evet. Sporcu bursumuz bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

12. Kardeş indirimi var mı?
Kardeş olan öğrencilerin her birine ödenmesi gereken ücret üzerinden %10 indirim sağlanır.

13. İlk tercih indirimi var mı?
Üniversitemizin önlisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden yerleşenlere %10 indirim uygulanır. Ayrıca; ilk tercihinden itibaren birbiri peşi sıra Üniversitemiz programlarını tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrenciye %10 “İlk Tercih” indirimi uygulanacaktır.

14. İlk tercih indirimi bütün öğrenim süremi kapsıyor mu?
Evet. Tüm öğrenim süresini kapsıyor.

15. YÖS ile gelebilmek için ne yapmam gerekir?
Ülkelere göre değişiklik gösteren ve ülkemizde kabul gören uluslararası sınavlardan birine katılmış olmanız gerekir.

16. Fakültelerinizin yerlerini öğrenebilir miyim?
Sağlık Bilimleri Fakültemiz Eyüp Yerleşkemizde bulunmaktadır. Tıp/Diş/Eczacılık Fakültesi ve SHMYO ise Fatih Yerleşkemizdedir.

17. %100 burslu olup kayıt dondurursam bursum gider mi?
Kayıt dondurma süresi eğitim sürenizden sayılmadığı için ÖSYM bursunuz gitmez.

18. En fazla kaç dönem kayıt dondurabilirim?
En fazla 2 eğitim yılı/4 dönem kayıt dondurma işlemi yapılmaktadır.

19. Ücretli okuyup kayıt dondurursam ücretin ne kadarını ödemem gerekir?
Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci öğrenim ücretinin %25’ini ödemek zorundadır. Aksi halde kayıt dondurma talebi işleme konulmaz. Kayıt dondurma dönemi için yatırılan öğrenim ücreti, eğitime başlayacağı yıl ücretinden düşülecektir. Bir akademik yıl kaydı dondurulmuş ise o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan başvurularda öğrencinin öğrenim ücretinin tamamını ödemesi gerekir.

20. İngilizce hazırlık her bölümde zorunlu mu?
Tıp, Diş ve Eczacılık Fakültelerimizde zorunludur.

21. İngilizce Hazırlık sınıfından muaf olabilmek için ne yapmam gerekir?
BVU’da yapılacak olan İYS’den 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alarak başarılı olan veya ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlilikleri Tablosunda belirtilen sınavlardan son iki yıl içinde girilmiş bir TOEFL IBT sınavının dinleme, konuşma, okuma ve akademik yazma bölümlerinin her birinden 30 üzerinden ayrı ayrı en az 10 olmak üzere toplamda 120 üzerinden 75 ve üzeri, CAE sınavından min. B ve CPE sınavından min. C almış olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulur ve kayıt yaptırmış oldukları fakültenin lisans öğrencisi olarak öğrenimlerine başlarlar.

*Yeterli koşulu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.
Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi için Tıklayınız.

22. İngilizce hazırlıkta devam zorunluluğu var mı?
Hazırlık sınıfında devam zorunludur. Yarıyıl içinde mazeretsiz ders/saat tabanlı olarak eğitim-öğretim Güz yarıyılında devamsızlığı derslerin %15’ini aşan öğrenciler, bahar yarıyılında derslere devam edemez.

23. İngilizce hazırlık okurken üstten ders alabilir miyim?
İlgili Fakültelerce karar verilir.

24. Değişim programları var mı?
Farabi, Mevlana ve Erasmus değişim programlarımız vardır.

25. Öğrenci belgesini nereden alabilirim?
Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden veya e-devlet üzerinden alabilirsiniz.

26. Fakülte/SHMYO’ da okuyan öğrencilere Staj yeri ayarlaması yapılıyor mu?
Öğrencilerin staj ayarlaması bağlı oldukları fakülte tarafından yapılmaktadır.

27. Arkadaşım il dışında, onun adına öğrenci belgesi veya transkript alabilirim?
Öğrencinin mail ile belgeyi alacak kişinin kimlik bilgilerini iletmesi gerekmektedir.

28. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’ne kayıt koşulları nelerdir?
Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonrasında üniversitemizin ÖSYS puanına göre öğrenci alan programları tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri durumunda üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

29. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi lisans/önlisans programlarına ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme dışında kayıt olabilmem mümkün mü?
YÖS ve Yatay Geçiş ile de öğrenci kabul edilmektedir.

30. Ek kontenjan ile kayıt yaptırabilir miyim?
İlk yerleştirme sonrasında açık kalan kontenjanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan takip edebilir ve boş kontenjan olması durumunda tercih yapabilirsiniz.

31. Yabancı uyruklu öğrenci alımı yapılıyor mu?
Lisans/Önlisans programlarımıza yabancı uyruklu öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde yabancı öğrenci alınmaktadır.

32. Dikey Geçiş ile üniversitenize geçiş yapabilir miyim?
Evet. Dikey Geçiş ile öğrenci kabul etmekteyiz.

33. Üniversitenizde Misafir Öğrenci statüsünde ders almak mümkün mü?
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olan adayların herhangi bir programda kayıtlı olmadan üniversitemizde sunulan dersleri "Misafir Öğrenci" statüsünde almaları mümkündür. Misafir Öğrenci kabulü, YÖK'ün ilgili mevzuat hükümleri ve Yönetmelik tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Misafir öğrencilere aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

34. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programınız var mı?
Hayır. Üniversitemize özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilmemektedir.

35. Üniversitenizde yurt ve servis olanaklarınız nelerdir?
Üniversitemizde yurt imkânı bulunmamaktadır. Kampüsler arası ring servislerimiz vardır.

36. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde hangi bölümler bulunmakta ve bu bölümler LYS ’de hangi puan türünden öğrenci almaktadır?
Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi ve Odyoloji bölümleri MF3 puan türü ile Sağlık Yönetimi ise TM1 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

37. Üniversitenize kayıt hakkı kazandım, kayıt için önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz www.bezmialem.edu.tr web adresimize girerek ön kayıt yaptırmakta ve ilan edilen tarihlerde Adnan Menderese Bulvarı, Vatan Caddesi adresli Fatih Yerleşkemize gelerek kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kayıt işlemi için önceden randevu alınmasına gerek yoktur.

38. İngilizce Yeterlilik Sınavına hazırlık amaçlı kurslar var mı?
Hayır. Üniversitemizde İngilizce yeterlilik sınavına hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

39. Kayıt için belgelerimin aslını değil fotokopisini vermek istiyorum. Belgelerin fotokopileri kabul ediliyor mu?
Hayır. Kayıt işlemi belgelerin asılları ile yapılmaktadır.

40. Evraklarımı faks veya e-posta olarak gönderebilir miyim?
Hayır, faks veya e-posta ile gönderilen hiçbir belge kabul edilmemektedir. Kayıtlar sırasında teslim edilen tüm belgeler ya asıl ya da resmi onaylı kopya olmalı, üzerinde ıslak imza ve mühür bulunmalıdır. Kayıt sırasında belgelerin aslı alınır.

41. Kayıt evraklarımı benim yerime başkası getirebilir mi?
Geçerli bir nedenle, (yurt dışından burs- AFS, TÜBİTAK vb. yoluyla eğitimine ara verecek olanlar) ilk kayıt işlemini gerçekleştiremeyecek durumda olan öğrenciler, bir yakınlarını vekil tayin ederek de bu işlemi tamamlayabilirler. 18 yaşını tamamlamış öğrencilerin kayıtları için noter tasdikli vekâletname gereklidir.

42. Kayıt günümde gelemezsem başka bir günde kayıt yaptırabilir miyim?
ÖSYM’nin belirlemiş olduğu kayıt tarihleri arasında kesinlikle kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

43. Lise diplomamı kaybettim. Kayıt için ne yapmalıyım?
Mezun olduğunuz ortaöğretim (lise) kurumundan bir defaya mahsus olmak üzere verilen diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıt yaptırabilirsiniz.

44. Diplomanın noter tasdikli fotokopisini getirsek olur mu?
Kesin kayıtlarda tasdikli belgeler geçerli değildir. Lise diplomasının aslı veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir.

45. Kayıtlarda istenilen fotoğraflar ne şekilde olmalıdır?
Kayıt işlemleri için vesikalık ve son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf gerekmektedir. Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraf kabul edilmez.

46. Başka bir üniversiteye kayıtlıyım. Kayıt için lise diplomamın fotokopisi yeterli olur mu?
Kesin kayıt için diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gereklidir. Ancak, farklı düzeydeki bir programa kayıtlı iseniz ilgili üniversiteden tasdik ettireceğiniz ve "Üniversitemizin bölüm/programına kayıtlı olup lise diplomasının aslı Üniversitemizdedir" şeklindeki bir açıklamanın bulunduğu tasdikli lise diploması fotokopisini getirmeniz gerekmektedir.

47. Üniversiteyi kazandım, ancak liseden henüz mezun olmadım. Ne zaman ve nasıl kesin kayıt yaptırabilirim?
Liseden mezun olmayan ancak mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hak tanınması halinde Eylül ayında yapılabilecek ortaöğretim sorumluluk sınavlarının sonucunda mezun olan adaylara YÖK tarafından geçmiş yıllarda kayıt hakkı verilmiştir. Bu hakkın tekrar üniversiteyi kazanan adaylara da verilmesi halinde YÖK'ün belirleyeceği koşullarda ilgili tarihlerde kayıt hakkı verilebilecektir.

48. Öğrenci kimlik kartlarımız ne kadar sürede verilir?
Kesin kayıt esnasında kayıt yaptırılırken kimliğinizi hemen alabilirsiniz.

49. Peşin ödeme indirimi yapılıyor mu?
Peşin ödemelerde %5 indirim yapılmaktadır.

50. Üniversitenize kayıt yaptırdığım dönemde askerlik işlemlerimi kim takip edecek?
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından, kayıtlı erkek öğrencilerin, öğrenci durum belgeleri kayıt tarihini takip eden bir ay içerisinde ilgili askerlik şubelerine bildirilmektedir. Ancak öğrenciler tecil ve yoklama işlemlerini kendileri yapmak zorundadır. Kayıt yenilemeyen erkek öğrenciler için her öğretim yılı başında bağlı bulundukları askerlik şubesine kayıt yapmadıkları bildirilmektedir.

51. Öğrencilere danışmanlık hizmeti veriliyor mu?
Her bölümdeki öğrencilerimiz için danışman atanmaktadır. Danışmanlar, eğitim-öğretim sürecinde öğrenciyi yakından izler. Öğrencinin derslere yazılma, ders bırakma, ders ekleme, işlemleri danışman onayı ile olur.

52. Tanıtım materyallerinize nasıl ulaşabilirim?
Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden temin edebilirsiniz.

53. Üniversitede güvenlik nasıl sağlanıyor?
Kart geçişli turnikeler, güvenlik görevliler ve kameralar ile güvenlik önlemleri alınmıştır.

54. Ücretlerin ödenme koşulları (peşin / taksit) nelerdir?
Peşin ödemelerde %5 indirim ve 1 peşin 9 taksit yapılmaktadır.

55. Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde yemek ve kafeterya İmkânları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Üniversitemiz dış bahçesinde bulunan merkezi yemekhanede, öğrencilerimizin sağlıklı, doğru ve bütçelerine uygun fiyatlarla beslenmelerine katkıda bulunmak üzere sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Yemekler; uzman personel ve gıda mühendisleri gözetiminde mevsimine göre, öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besin değerleri göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Ücreti karşılığında sabah 07:00-10:00 arasında kahvaltı, öğle 12:00-14:00 saatleri arasında seçmeli menüden oluşan yemek hizmeti verilmekte olup yemek listeleri önceden hazırlanarak öğrencilerimizin bilgisine sunulmaktadır.

56. Okulu bitirmek için tanınan azami süre nedir?
Tıp Fakültesi : Eğitim yılı 6, azami süre: 9 Yıl
Diş Hekimliği Fakültesi : Eğitim yılı 5, azami süre: 8 Yıl
Eczacılık Fakültesi : Eğitim yılı 5, azami süre: 8 Yıl
Sağlık Bilimleri Fakültesi : Eğitim yılı 4, azami süre: 7 Yıl
SHMYO : Eğitim yılı 2, azami süre: 4 Yıl

57. Mezuniyet için toplam kaç kredi ders almam gerekiyor?
Tıp Fakültesi :360 kredi,
Diş Hekimliği/Eczacılık :300 kredi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi :240 kredi,
SHMYO :120 kredi, alınmış olması gerekmektedir.

58. Mezun olabilme koşulları nelerdir?
Almak zorunda olunan bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve GANO değerinin en az 2.00 olmasını sağlamak.

59. Onur – Yüksek Onur listesine girme koşulları nelerdir?
Bulundukları yarıyıl sonu itibarıyla disiplin cezası almamış, bütün derslerini almış ve başarmış, hiç F notu olmayan öğrencilerden GANO’su 3,00-3,49 arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi; 3,50-4,00 olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılır.

60. Üniversitenizde yaz okulu var mıdır?
Yaz okulu sadece Meslek Yüksekokulumuzda ve Yabancı Diller bölümünde yeterli katılımcı sağlanması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararına göre açılmaktadır.

61. Ek kontenjandan kayıt olan öğrencilere telafi eğitimi yapılıyor mu? Ara sınavları ne zaman yapılıyor?
Hayır. Telafi eğitimi yapılmıyor. Sınavları diğer öğrencilerin sınavları ile aynı zamanda yapılıyor.

62. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir?
Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında 1 yıl geçerli olan bandrol, Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yapıştırılır.

63. Öğrenci kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir?
Yeniden kart çıkarılması için öğrenci işleri departmanına yazılı talepte bulunup, 10 TL karşılığında teslim alabilir.

64. Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nün çalışma saatleri nedir?
Hafta içi 08:00 – 18:00 arasındadır.

65. Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nden hangi belgeleri alabilirim?
Öğrenci Belgesi, Transkript, Dil Yeterlilik, Harçsız Pasaport Belgesi, Askerlik Belgesi, Özlük Dosyanızda yer alan tüm belgelerin fotokopisi, Öğrenci Kimlik Kartı vb.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”