FİTOTERAPİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

"Türkiye’nin YÖK onaylı ilk Fitoterapi merkezi olan Bezmiâlem Fitoterapi Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi, Türkiye’de tıbbi ve aromatik amaçla kullanılan ülkemiz bitkilerini ilaç, kozmetik ve gıda sanayine kazandırmaktadır. ”

Fitoterapi “Bitkilerle Tedavi” anlamına gelmektedir. Binlerce yıldır insanlığın hizmetinde olan “Fitoterapi”nin bilimsel, akılcı, yenilikçi biçimde ele alınması Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması ile gerçekleştirilmiştir. Fitoterapi Merkezimiz Prof. Dr. Murat Kartal (Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Gülaçtı Topçu (Eczacılık Fakültesi Dekanı) tarafından güçlü bir ekiple yönetilmektedir.

Merkez bütün bilimsel bilgilerin toplandığı, araştırma ve uygulamaların yapıldığı, hekim, diş hekimi, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarına alanla ilgili eğitimlerin verildiği, kurs, seminer ve konferanslarla halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Hedeflenen fitoterapi eğitimleri ile ülkemizdeki hem bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı ile ilgili sorunların en aza indirgenmesi hem de bu ürünlerin tedaviye olan katkılarının arttırılmasına destek verilmektedir.

Ülkemizde Fitoterapi alanında kurulan ilk Merkez olarak; ülkemizin sahip olduğu bitki çeşitliliği (alttür, varyete ve hibritlerle yaklaşık 12.000 adet ve bunun yaklaşık 3.600 türünün endemik) önemlidir ve bu çeşitliliğinin değerlendirilmesi gereklidir. Ülkemiz özellikle bitkisel hammaddeleri ve bitkisel ürünleri üretecek ve dünyaya pazarlayacak güçtedir. Ülkemizin bitki zenginliğini ekonomiye kazandırmamız Merkezde yapılacak ar-ge ve projelerle mümkün olacaktır.

Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi; tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik ve ilaç sanayi için yeni ve nitelikli hammaddeler ve ürünler üreten, ekonomik değer oluşturan, Fitoterapi alanında kullanılan ürünlerin kalite kontrollerinin yapılabildiği ve kaliteyi belirleyen bir merkez olma özelliği taşımaktadır. Bitkisel hammaddelerin elde edilmesinden, bitkisel ilaçların hazırlanması, geliştirilmesi ve hastalarda kullanılmasına kadar bütün aşamalar Fitoterapi Merkezimizde uygulanmaktadır.

TÜRKİYE’NİN İLK PARATİROİT NAKLİ BEZMİALEM’DE

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde 2013 yılında kurulan dünyanın ilk multidisipliner paratiroit nakil merkezinde 50. nakil gerçekleştirildi. Kalıcı hipoparatiroidi vucudun en küçük organı olan pratiroidlerin çalışmaması yada herhangi bir cerrahi girişim ile hasar görmesi sonucu oluşan bir durumdur. Ellerde titreme, halsizlik, bitkinlik, ciddi kas ağrıları ve krampları ile seyreden bu hastalığın ömür boyu kalsiyum preparatları almak dışında tedavisi yoktur. Bu ilaçların uzun süre alınması durumunda; peptik ülser, dispepsi gibi yan etkilerin ortaya çıkması yanında hastalar sıklıkla hastaneye yatıp damar yoluyla kalsiyum almak zorunda da kalabilirler.

2013'den beri Bezmialem Vakıf Üniversitesinde uygulanan immunsupresyonsuz nakil yöntemi ile bu güne kadar 50 hasta ilaçsız ve konforlu bir hayata merhaba dedi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi paratiroit nakil merkezi olarak hedefimiz immunsupresyonsuz paratiroit naklinin ülke genelinde yaygınlaşarak ömür boyu ilaç almak zorunda olan hastaların sağlığına kavuşmasını sağlayabilmektir.

REFLÜ TEDAVİSİNDE MUZOKAL KAPAKÇIK OLUŞTURMA OPERASYONU TÜRKİYE’DE İLK KEZ BEZMİALEM’DE YAPILDI

Gastroözofageyal reflü hastalığı toplumda sık görülen, hayat kalitesini bozan ve uzun süreli ilaç kullanımını gerektirebilen bir hastalıktır. Proton pompa inhibitörleri (PPI) bu hastalığın tedavisinde etkin ilaçlardır. Bununla birlikte özellikle genç hastalarda uzun süreli ilaç kullanım gerekliliği, bazı hastalarda PPI bağımlılığı ile birlikte ilaç tedavisinden fayda görmeyen bir hasta grubu bu hastalıkta karşımıza çıkan tedavisi zor hasta havuzunu oluşturur. Bu hasta gruplarında endoskopik reflü tedavileri karşımıza bir tedavi alternatifi olarak çıkar. Bu bağlamda mide ile yemek borusu arasında “mukozal kapakçık oluşturma” amaçlı endoskopik reflü operasyonu, reflü tedavisinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yöntem Türkiye’de ilk kez Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi’nde başarıyla uygulanmış ve reflünün endoskopik tedavisi kapsamına alınmıştır.

TÜRKİYE’NİN İLK EN KAPSAMLI OSCE VE BECERİ LABORATUVARI BEZMİÂLEM’DE

Öğrencilerimizin mezun olmadan hastane ortamını deneyimleyecekleri OSCE ve Beceri Laboratuvarı Üniversitemizde yer almaktadır. Dünya standartlarına uygun OSCE ve Beceri Laboratuvarı’nda bulunan tam donanımlı 13 yapılandırılmış klinik muayene istasyonu ve öğrenci polikliniği ile öğrencilerimiz el becerilerini geliştirerek mesleki anlamda ön plana çıkacaklardır.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA TIP ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GELEREK ‘KANSERLE YAŞAM VE DAYANIŞMA KULÜBÜ’NÜ KURDU.

Geleceğin doktorları her gün kemoterapi ünitesine giderek kanser hastalarıyla hem sohbet ediyor ve onların hayata tutunma mücadelesine destek oluyor. Tamamı gönüllülerden oluşan kulüp, kanser hastalarının moral kapısı olmayı amaçlıyor.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”