"Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir.”

Enstitülerimiz, sağlıkla ilgili çeşitli alanlarda yetiştireceği araştırmacılar ve alanlarında uzman bilim insanları ile ülkemiz eğitim-öğretim olanaklarının geliştirilmesine, öğretim elemanı ihtiyaçlarının karşılanabilmesine ve yürütülecek olan uluslararası üst düzey kalitede bilimsel projelerle araştırma faaliyetlerinin artırılmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Anabilim Dallarının oluşturacağı programlarla yüksek lisans ve doktora eğitimi veren Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde temel prensibimiz, bilimsel düşünceyi ilk hedefi haline getirmiş ve çağdaş bilimi sorgulayarak çözümler üretmeye uğraşan bilim insanlarını kaliteli, üretken, gelişime açık ve evrensel düzeyde hizmet verebilecek şekilde yetiştirmektir.

Lisansüstü Programlar

• Oral İmplantoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
• Ortodonti Tezli Yüksek Lisans Programı
• Lazer Destekli Diş Hekimliği Tezli Yüksek Lisans Programı
• Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
• Biyoteknoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı
• Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezli Yüksek Lisans Programı
• Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı
• Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı
• Sinir Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı
• Anatomi Tezli Yüksek Lisans Programı
• Afet Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Doktora Programları

• Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı
• Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora Programı
• Biyoteknoloji Doktora Programı
• Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası Doktora Programı
• Kardiyopulmoner Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı
• Ortodonti Doktora Programı
• Tıbbı Biyokimya Doktora Programı
• Afet Tıbbı Doktora Programı

Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesinin üzerinde temellendiği tarihi sağlık kurumu Gureba-i Müslimin Hastanesi ve bu kurumun Türk insanının kavram dünyasında; sağlıkla, şifayla, tedaviyle, hastalıktan kurtulmayla ilintilendirilen müspet imajına layık olma misyonu, üniversiteye modern sağlık ve biyoloji araştırmalarında da öncü konumda olma görevini yüklemektedir. Bu nedenle, üniversitenin tarihi geleneğinde bulunan çizgiyi çağımızda devam ettirebilmesi için yapılması gerekli işlerin belki de en önemlisi, tıp ve biyoloji alanındaki araştırmalara ciddiyetle eğilen ve tespit ettiği temel araştırma alanlarındaki amaçlarına ulaşmada gündelik etkilerden uzakta kalmayı başarabilen, köklü araştırma kurumlarına sahip olmasıdır.

Bu yükümlülükle hareket eden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Beykoz’da eski Askeri Kışla olarak bilinen ve Sultan Abdülaziz Han döneminde bir ara kolerahane olarak da kullanılan kampüste, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (BVÜ YABBE) adıyla, üniversitenin bu alanlarda araştırmalarını gerçekleştirebileceği enstitüyü kurmuştur.

Bu yaklaşımın başarılı örneklerini gelişmiş Batı ülkelerindeki köklü üniversitelerde de görmekteyiz. Yüzlerce yıllık geleneğe sahip üniversiteler yine kendi çizgilerine yakın alanlarda başarılı araştırmalarla temayüz etmiş, üniversitelere yakın tanınırlıkta araştırma enstitülerinin bir veya birkaçıyla beraber bulunmaktadırlar.

Bu noktadan hareketle, üniversitenin kurucu vakıflarının kısmi sahipliğinde bulunan ve tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Beykoz Askeri Kışlası böyle bir araştırma enstitüsünün kampüsü olarak düşünülmüş ve gerekli çalışmalar 2013 yılında başlatılmıştır. Bu enstitüde, başlangıçta sağlık ve biyoloji alanında temel ve uygulamalı araştırmalar yürütülmesine uygun laboratuvarların kurulması planlanmıştır. Bu laboratuvarlarda, viral ve bakteriyel infeksiyöz ajanların genetik, patolojik ve immünolojik özelliklerinin moleküler yöntemlerle çalışılması ve bu yönlere ilişkin yeni bilgilerin üretilmesi, sağlık ve biyoloji alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu ilaç, diyagnostik ürünler, kimyasal ve biyoaktif maddelerin modern moleküler biyoloji yöntemleriyle üretilmesi konularında yoğunlaşması amaçlanmıştır. Enstitüde çalışmak üzere, tersine beyin göçü insiyatifiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde doktora ve sonrası çalışmalarda bulunmuş/bulunmakta olan araştırmacı öğretim üyelerinin ülkeye kazandırılması planlanmaktadır. Bu durumda halen 3 öğretim üyesi üniversitemizde çalışmalara başlamıştır. Beykoz’da eski askeri kışla olarak bilinen 20.000 m2 kampüs içinde 4.000 m2 kapalı alanı bulunan Enstitünün araştırma laboratuvarına dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir.

Gastroenteroloji Enstitüsü

Enstitümüz; sindirim sistemi hastalıklarında akademik çalışmalar için insan gücü yetiştirmeyi ve araştırma geliştirme faaliyetleri için ortam hazırlamayı hedeflemektedir. Ülkemizde sindirim sistemi hastalıkları uzmanlarının sayısı nüfusa göre azdır ve bu alandaki akademik çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Sindirim sistemi uzmanlarının çoğunluğu, üniversitelerde olsalar dahi, büyük ölçüde klinik faaliyetlerde bulunmaktadırlar ve yeterli orijinal bilgi üretememektedirler. Bunun önemli nedenlerinden birisi, araştırma faaliyetlerine katılacak yardımcı insan gücünün bulunmamasıdır. Araştırma ve geliştirme bir ekip işidir ve bu faaliyetlerin motor gücü de doktora öğrencileridir. Gastroenteroloji Enstitüsü bünyesinde 22.06.2016 tarihinde Gastroenteroloji ve Hepatoloji Doktora Programı kurulmuş olup; 2017 yılında eğitim vermeye başlamıştır. Enstitü faaliyetlerinde; kısa vadede beklenen sonuçlar doktora programına katılanların sindirim sistemi konusundaki araştırmalara başlatılmaları ve motive edilmeleridir. Orta vadede ise orijinal bilgi üretilmesi, daha fazla ve kaliteli insan gücünün bu alana cezbedilmesi beklenmektedir. Sindirim sistemi hastalıklarında cihaz ve aksesuar geliştirilme programlarının yürürlüğe konulması ise uzun vadede beklenen sonuçları oluşturmaktadır.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”