Eczacılık Fakültesi

Eğitim Öğretim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi Bölümleri altında 11 Anabilim Dalı ile % 30 İngilizce eğitim veren yenilikçi bir fakültedir. Fakültemiz, uluslararası düzeydeki araştırmaları ve projeleriyle ilaç alanında lider olmayı ilke edinmiştir. Bu amaçla, eğitim programımızı, bir yandan ilaç endüstrisinin ihtiyaç ve gelişmelerine uygun olarak, öte yandan bir sağlık üniversitesi çatısı altında bulunmanın olanaklarından yararlanarak eczane ve klinik eczacılık bilgi ve pratiği ile donanmış, eczacılar yetiştirmek üzere planladık. Öğrencilerimizi, Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl eczacılar için onayladığı iki uzmanlık alanı olan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarında, açtığımız Klinik Eczacılık Anabilim Dalı ve Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile güçlenerek donanımlı mezunlar olarak kazandırmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz fakültemizin yaptığı anlaşmalarla Erasmus programı çerçevesinde eğitimlerinin belli bir dönemini çeşitli Avrupa ülkelerinde sürdürme şansına sahip olabilecek ve böylece yurt dışındaki eğitim sistemleriyle örtüşebilen, çağdaş, bilimsel, sosyal ve kültürel kazanımlarla ufuklarını genişletebileceklerdir

Temel Eczacılık Bilimleri

• Analitik Kimya Anabilim Dalı
• Biyokimya Anabilim Dalı
• Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
• Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Meslek Bilimleri

• Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
• Farmakognozi Anabilim Dalı
• Farmakoloji Anabilim Dalı
• Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
• Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Eczacılık Teknolojisi

• Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
• Kozmetoloji Bilim Dalı
• Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Türkiye’de Bir İlk; NMR Uygulamalarına Dair Uluslararası Çalıştay Düzenlendi

Fakültemiz, kanser hücrelerini bile tespit eden yöntem olan NMR uygulamaları ile ilgili uluslararası düzeyde "İlaç, Eczacılık, Fitoterapi ve Tıp Alanlarında NMR Uygulamaları" adlı çalıştay düzenlemiştir.
IDB (İslam Kalkınma Bankası) tarafından desteklenen ve İslam ülkelerinde yapılan konferansların organizasyonunda rol alan NASIC (İslam Ülkeleri Akademik Bilimsel Konferans Ağı) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Avrupa'dan ve pek çok İslam ülkelerinden manyetik rezonans (MR) konusunda çalışan NMR ya da MR'yi teşhiste kullanılan 200'ü aşkın uzman ve bilim adamını bir araya getirmiştir.
Etkinlik, MR konusu ile ilgili bilim adamlarını Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde bir araya getirerek DNA yapısının tayininde ve kanserli dokuların görüntülenmesinde kullanılan ileri NMR / MR teknikleri üzerinde bilgi alışverişinde bulunup ortak çalışma ve projelerin oluşmasına imkan sağlamıştır.

İş İmkânları

Fakültemizden mezun olanlar serbest ve hastane eczanelerinin yanı sıra, ilaç şirketlerinde (AR-GE, Kalite kontrol, üretim, patent, ruhsatlandırma, klinik araştırmalar, farmakovijilans, pazarlama bölümlerinde ve idari bölümlerde), resmi kurumlarda (Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, vb), araştırma merkezlerinde ve üniversitelerde görev alabilirler. Öğrencilerimizi bu görevlere en mükemmel şekilde hazırlayabilmek için, onlara teorik temel eğitim ve meslek derslerinin yanı sıra modern teknolojik cihazların bulunduğu laboratuvarlarımızda yoğun pratiklerle beceri ve deneyimler kazandırmaktayız.

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”