Diş Hekimliği Fakültesi

Eğitim Öğretim

2010-2011 öğretim yılında eğitim faaliyetlerine başlayan Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans, lisansüstü ve uzmanlık eğitimi yapılmaktadır. İngilizce hazırlık eğitimi 1 yıl olup, hazırlık sınıfını geçen öğrenciler 5 yıllık fakülte eğitimine başlarlar. Diş Hekimliği Fakültesinde 8 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Öğrencilere, diş hekimliğinin gerektirdiği en yeni ekipmanlar ile donatılmış klinik ve klinik öncesi simülasyon laboratuvarlarında, zengin bir bilgi ve tecrübe birikimi sunulmaktadır.

Diş Hekimliği Mesleği

Diş Hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini ve hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu ve iyileştirici tedavilerini kendine uğraş edinen bir tıp alanıdır. Diş Hekimliği mesleği birçok vasfı bir arada taşımayı gerektirir. Diş Hekimi sanatçı gibi yaratıcı, zanaatkar gibi el becerisine sahip olmalı, psikolog gibi hastanın korkusunu giderebilmelidir. Bir diş hekiminde el-parmak becerisi, el-göz koordinasyonu, üç boyutlu düşünebilme yetisi, renk algısı, iletişim becerisi, yaratıcılık, fiziksel direnç ve yenilikleri takip etme isteği gibi özelliklerin bulunması gerekir.

Lazer Tedavi Uygulamalı Diş Hekimliği Fak. Kliniği

Kampüs içerisinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi Kliniği’nde; konik ışınlı bilgisayarlı dental tomografi (CBCT), panoramik röntgen ünitesi, cerrahi ameliyathaneleri, 5 adet özel klinik odası ve lazer uygulama klinikleri ile birlikte mezuniyet öncesi ve uzmanlık eğitim klinikleri bulunmaktadır. Teoride öğrendiklerini klinik ortamda uygulama şansı bulan öğrenciler, tam donanımlı ve yeterli deneyime sahip olarak mezun olurlar.

İş İmkânları

Diş Hekimliği fakültesinden mezun olan öğrenciler kişisel gelişimlerine uzmanlık ve doktora eğitimleri ile devam edebilirler. Aynı zamanda kamu, özel ve üniversitelere ait sağlık kurumlarında görev alabilecekleri gibi, kendi muayenehanelerini de açabilirler.

Ana Bilim Dalları

• Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
• Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
• Endodonti Anabilim Dalı
• Ortodonti Anabilim Dalı
• Pedodonti Anabilim Dalı
• Periodontoloji Anabilim Dalı
• Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
• Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

DUS Başarısı

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavında (DUS) elde ettiği başarılar neticesinde çeşitli üniversitelere yerleşmeye hak kazandı.

Sena DAĞLI

Bolu Abant İzzet Baysal Üni.

Endodonti

Doğan GÖRAL

Süleyman Demirel Üni.

Periodontoloji

Büşra KEŞKÜŞ

Sivas Cumhuriyet Üni.

Pedodonti

Elif ALKAN

Marmara Üni.

Restoratif Diş Tedavisi

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”