" Osmanlı’da modern anlamda kurulan ilk hastane olan Bezmiâlem Gureba-i Müslimin Hastanesi, 173 yıldan beri aralıksız hizmet veren, ülkemizin en eski sağlık kuruluşudur. ”

Hastanemiz

2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından üniversiteye devredilen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, 35.000m2’lik kapalı alanında tanı ve tedavi hizmetlerinin farklı aşamaları için tasarlanmış toplam 586 hasta yatağı, yüksek teknolojiye sahip 22 ameliyathanesi ve 115 yataklı 9 ayrı yoğun bakım ünitesi ile büyük bir sağlık kompleksi olarak hizmet vermektedir.

2011 yılında başlanan yenileme çalışmaları ile birlikte tüm poliklinikleri ve yataklı servis alanları, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri laboratuvarları yenilendi ve ileri teknolojik cihazlarla donatılarak hem hasta hem de çalışanlar açısından daha konforlu hale getirildi.

Erişkin Acil Servis ve Çocuk Acil Servisi

Merkezi konumu, 1.200 m2 kapalı alanı ile İstanbul’un en hızlı ve rahat ulaşılabilir acil servis hizmetini sunan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Acil Servis’i, hastane içinde hastane konseptinde hizmet verebilecek şekilde tasarlanmış, kendi başına bir hastane gibi çalışmaktadır.

53 gözlem yataklı erişkin acil servisi ve 20 gözlem yataklı çocuk acil servisiyle ön plana çıkan ve bünyesindeki 3 ameliyathane, dijital röntgenler, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve laboratuvar olanakları ile tanı ve tedaviyi aynı merkezde yürüten Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nde ayrıca aciliyet derecesine göre ayrılarak organize edilmiş müdahale odaları (ortopedi odası, cerrahi girişim odası, kardiyak hasta odası, kadın hastalıkları ve doğum odası, yaşama döndürme odaları) bulunmaktadır.

Hastanemizde Son Yıllarda Gerçekleşen Yenilikler ve Gelişmeler

• Sadece Türkiye’nin değil dünyanın ilk paratiroit doku transplantasyon ünitesi hastanemizde kuruldu ve dünyada ilk kez kadavra donörden paratiroit organ transplantasyonu hastanemizde yapıldı.
• Türkiye’nin sekizinci Gamma Knife cihazı; ameliyat edilemeyen tümörlerde, beyinde ulaşılamayan bölümlerde, damar yumakları ve ilaç tedavisine cevap vermeyen bazı sara hastalarında kullanılmaya başlandı.
• KBB Anabilim Dalında, yaşları 2 ve 4 olan doğuştan duymayan iki kardeşin Bilateral Koklear İmplantasyon ameliyatı ile duymaları sağlandı.
• Türkiye’de ilk defa yüksek tansiyon tedavisinde yeni bir girişimsel yöntem olan Renal denervasyon, Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda uygulandı.
• Avrupa’nın dördüncü Endoskopi Eğitim Merkezi ilan edilen hastanemizde, ameliyatsız doğal yollardan yapılan reflü tedavisiyle yine dünyada bir ilk gerçekleştirildi.
• Epilepsi (sara) hastalarında nöbetlerin azaltılmasında uygulanan “Vagal Sinir Simülasyonu” ameliyatı Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı’nda gerçekleştiriliyor.
• Üroloji Anabilim Dalı’nda Türkiye’de ilk kez kapalı yöntemle mikroperkütan nefrolitotomi (MicroPNL) böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi.
• Giderek yaygınlaşan obezite tedavisinde hem cerrahi hem de normal tedavi yöntemleri uygulanıyor.
• İnfertilite (Tüp Bebek) Merkezi,
• Tomoterapi,
• Onkoloji Merkezi,
• Aritmi (ritim bozukluğu ve çarpıntı) polikliniği,
• Böbrek Nakli Merkezi,
• Diyaliz Ünitesi,
• Spor Hekimliği Polikliniği,
• Uyku Laboratuvarı hizmete başladı.
• Lazer Tedavi Uygulamalı Diş Hekimliği Fakültesi Kliniği

" Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır. "

" Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır. "

" Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir. ”