FİTOTERAPİ EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ


Üniversitemiz, yurt dışından alanlarında uzman insan kaynağını Türkiye'ye getirecek bir projeyi hayata geçiriyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitümüzde toplumumuza ve bilime katkı sağlayacak biyolojik, genetik çalışmalar ve kanser araştırmaları yapılacak.

Türkiye’nin YÖK onaylı ilk ve tek Fitoterapi merkezi olan Bezmiâlem Fitoterapi Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi, Türkiye’de tıbbi ve aromatik amaçla kullanılan ülkemiz bitkilerini ilaç, kozmetik ve gıda sanayine kazandırmaktadır.


Fitoterapi “Bitkilerle Tedavi” anlamına gelmektedir. Binlerce yıldır insanlığın hizmetinde olan “Fitoterapi”nin bilimsel, akılcı, yenilikçi biçimde ele alınması Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurulması ile gerçekleştirilmiştir. Fitoterapi Merkezimiz Prof. Dr. Murat Kartal (Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Gülaçtı Topçu (Eczacılık Fakültesi Dekanı) tarafından güçlü bir ekiple yönetilmektedir.


Merkez bütün bilimsel bilgilerin toplandığı, araştırma ve uygulamaların yapıldığı, hekim, diş hekimi, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarına alanla ilgili eğitimlerin verildiği, kurs, seminer ve konferanslarla halkın bilgi ve farkındalık düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadır. Hedeflenen fitoterapi eğitimleri ile ülkemizdeki hem bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı ile ilgili sorunların en aza indirgenmesi hem de bu ürünlerin tedaviye olan katkılarının arttırılmasına destek verilmektedir.


Ülkemizde Fitoterapi alanında kurulan ilk Merkez olarak; ülkemizin sahip olduğu bitki çeşitliliği (alttür, varyete ve hibritlerle yaklaşık 12.000 adet ve bunun yaklaşık 3.600 türünün endemik) önemlidir ve bu çeşitliliğinin değerlendirilmesi gereklidir. Ülkemiz özellikle bitkisel hammaddeleri ve bitkisel ürünleri üretecek ve dünyaya pazarlayacak güçtedir. Ülkemizin bitki zenginliğini ekonomiye kazandırmamız Merkezde yapılacak ar-ge ve projelerle mümkün olacaktır.


Fitoterapi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi; tıbbi bitkilerimizden gıda, kozmetik ve ilaç sanayi için yeni ve nitelikli hammaddeler ve ürünler üreten, ekonomik değer oluşturan, Fitoterapi alanında kullanılan ürünlerin kalite kontrollerinin yapılabildiği ve kaliteyi belirleyen bir merkez olma özelliği taşımaktadır. Bitkisel hammaddelerin elde edilmesinden, bitkisel ilaçların hazırlanması, geliştirilmesi ve hastalarda kullanılmasına kadar bütün aşamalar Fitoterapi Merkezimizde uygulanmaktadır."Geçen altı yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin sağlık alanında ekol üniversitelerinden biri olmayı başardık."

"Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, öğrencilerine eğitim açısından sınırsız fırsatlar sunuyor"

"Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, geçmişten bugüne taşıdığı kültürü doğrultusunda, başarılı öğrenciler için her türlü imkânı sağlamaktadır."

"Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır"

"Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bilimin gelişmesine katkı sunabilecek bilim adamları yetiştirecek nitelikte eğitim vermektedir"

https://randevu.bezmialemhastanesi.com/