Diş Hekimliği Fakültemiz, Eczacılık Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemizin ( Hemşirelik Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü) akreditasyon çalışmaları devam etmektedir.Akreditasyon, belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olarak tanımlanıştır. Kısacası üniversitelerin verdiklerini eğitimin kalitesini gösterir.

İlk olarak Tıp Fakültemiz 2019 yılında başarılı bir şekilde akreditasyon sürecini tamamlamıştır. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)' ve 'Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)' tarafından gerçekleştirilen akreditasyon belgesi değerlendirme sürecini yapılan incelemelerin ardından başarıyla tamamlamış ve 6 yıl boyunca akredite olmaya hak kazanmıştır.

Üniversitemizin diğer fakültelerinin de akreditasyon süreçleri devam etmektedir. Diş Hekimliği Fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz ‘den Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz akreditasyon süreçleri için çalışmalarını yoğun bir biçimde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Diş Hekimliği Fakültemiz, 22 Ekim 2020 tarihinde ‘Öz Değerlendirme Raporu’ DEPAD’a yönlendirilmiş, 7 Nisan 2021 tarihinde rapora yönelik bir dönüş alınıp, ek bilgiler istenmiştir. İstenen ek bilgilerin yer aldığı rapor 6 Mayıs 2021 tarihinde gönderilmiş, saha ziyareti beklenmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz Hemşirelik Bölümü’müzün akreditasyon çalışmaları da yoğun bir biçimde devam etmektedir. Akreditasyon gerekliliklerini sağlamak adına komisyonlar kurulmuştur. Temmuz 2021’de teslim edilmek üzere rapor hazırlanmaktadır. Sonbahar döneminde pandemi koşullarına göre HEPDAK tarafından saha ya da online ziyaret beklenmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’müzün akreditasyon hazırlık çalışmaları sürmektedir. FTR Bölümümüz, akreditasyon komisyonu oluşturmuş ve her birinin altında 3 ayrı ölçüt komisyonları kurulmuştur. Her ay akreditasyon komisyonu oluşturulmuş ve toplantıları devam etmektedir.